• Tłumaczenie dokumentacji prywatnej, CV, korespondencji, dokumentów dla legalizacji obywateli za granicą, uzyskania wiz, zezwoleń, karty stałego pobytu, wyjazdu na studia i in., mianowicie:

- metryki urodzenia, świadectwo ślubu / zgonu
- zaświadczenia o niekaralności, stanie cywilnym, z miejsca zamieszkania, ze szkoły, uczelni, miejsca pracy i in.
- prawa jazdy
- zaświadczenia medyczne
- dyplomy, świadectwa
- zezwolenia rodziców na wyjazd dziecka za granicę
- pełnomocnictwa, upoważnienia i wiele innych.

 • Tłumaczenie dokumentacji firmowej:

- rozmaite kontrakty, porozumienia, umowy, statuty, umowy założycielskie, pełnomocnictwa, licencje, zezwolenia, preliminarze, bilanse oraz inne dokumenty prawne i finansowe
- bieżąca korespondencja.

 • Tłumaczenie dokumentacji dla odprawy celnej towarów

- przewodnia dokumentacja towarowa
- rachunki-faktury, invoice'y
- świadectwa pochodzenia, zgodności, jakości
- świadectwa weterynaryjne, radiologiczne, sanitarno-epidemiologiczne
- protokoły prób
- wnioski ekspertów i in.

 • Tłumaczenia techniczne:

- instrukcje obsługi, instalacji, serwisu technicznego
- certyfikaty, zezwolenia

w dziedzinie budowy maszyn i przyrządów, energetyki, wodociągów i gazociągów, budownictwa, techniki elektrycznej, telekomunikacji, przemysłu spożywczego, rolnictwa, przemysłu lekkiego, hutnictwa, górnictwa, obróbki drewna i in.

 • Tłumaczenie dokumentacji sądowej
 • Tłumaczenie dokumentacji medycznej
 • Tłumaczenie ulotek i folderów reklamowych, wizytówek, broszur informacyjnych
 • Tłumaczenie dokumentacji bankowej i ubezpieczeniowej
 • Tłumaczenie tekstów literatury pięknej
 • Tłumaczenie tekstów literatury naukowej, podręczników
 • Tłumaczenie stron internetowych, lokalizacja
 • Tłumaczeniea w dziedzinie oprogramowania, IT technologii