Usługi towarzyszące
Pełna gama usług: druk komputerowy, redagowanie, wydruk (w tym kolorowy i szerokotaśmowy), skanowanie, w razie konieczności - łamanie i formatowanie za pomocą specjalizowanych programów komputerowych.

 

oficjalne poswiadczenie