• indywidualne podejście i zorientowanie na klienta,
 • niezawodna i fachowa organizacja pracy,
 • bezwzględne przestrzeganie terminów wykonania zlecenia,
 • wykonanie zleceń na należytym poziomie zawodowym,
 • utrzymanie tajemnicy informacji i poufne traktowanie wszelkiej dokumentacji otrzymanej w toku pracy,
 • konkurencyjne ceny i udzielenie rabatów korporacyjnych.

Pracując z klientami korporacyjnymi staramy się zrobić maksimum w celu długotrwałej i owocnej współpracy z każdym z naszych zleceniodawców. Oprócz usług dostępnych wszystkim klientom AJO "InterPerekład" klienci stali korzystają z następujących prerogatyw:

 • Indywidualne podejście
  Każdemu klientowi korporacyjnemu zabezpiecza się menedżer, który w toku pracy uwzględnia wszelkie cechy szczególne Państwa firmy oraz specjalne wymagania dotyczące usług przekładowych.
 • Jakość
  Długotrwała i stała współpraca pozwala nam bardziej głęboko ocenić i poznać wymagania Państwa firmy. W razie konieczności jesteśmy gotowi do stworzenia bazy terminologii Waszej firmy, co umożliwi osiągnięcie maksymalnego efektu przy tłumaczeniu.
 • Rabaty
  Wszystkim klientom stałym proponujemy elastyczny system rabatów korporacyjnych, który umośliwi optymalizację Waszych wydatków na tłumaczenia.